Zodiac Arab: LANCEA

Semnificatie:

Spre deosebire de sabie, lancea nu reclamã o pregãtire minutioasã pentru a putea fi folositã si, în plus, are o razã de actiune mai mare. Aerul ei distant uneori se datoreste faptului cã alonja sa e principalul atu de care dispune, iar atunci când se rupe devine complet inutilizabilã.

Ca armã de pornire:

Principala trãsãturã a lancei, pe care ea îsi fundeazã si clãdeste pozitia socialã, este inteligenta, completatã de o mare mobilitate a spiritului si de un comportament natural, degajat, care o face agreabilã. Plinã de farmec, poate aborda fãrã complexe o mare varietate de subiecte si va merge cu mult aplomb pe marginea îngustã si ascutitã dintre ceea ce e admis si ceea ce nu este în relatiile interpersonale si în cele de societate. Dispune de mult umor si vorbele sale de duh rãmân adesea proverbiale.

Dã dovadã de fantezie în diverse împrejurãri, nu de putine ori cãpãtând un puternic ascendent asupra celorlalti, ceea ce o împinge uneori spre infatuare. Caracterizând îndeosebi pe intelectuali, nu e totusi într-atât de desprinsã de realitatea terestrã încât sã-si uite interesele concrete, dimpotrivã. O functie bunã, bani, sau orice altceva ce i-ar putea asigura un trai tihnit sunt binevenite si lancea va fi foarte abilã în a obtine astfel de avantaje. În plus, e întotdeauna foarte prudentã si nu se aruncã orbeste în vreo actiune oarecare, preferând riscurilor de tot felul o expectativã sãnãtoasã.

Nu e foarte adaptabilã si nici rezistentã, iar atunci când decade nu se mai poate opri. Reprezintã fidel, aproape întotdeauna, tipul snobului de societate. În dragoste e sentimentalã (nedeclarativ, însã) si se aratã destul de liberalã si de degajatã în ceea ce priveste conceptiile despre viata sexualã.

Ca armã de sosire:

E o pozitie excelentã pentru cei ce-si valorificã inteligenta si tenacitatea; de aici încolo însã (pentru a deveni prastie, sau arc), e nevoie de calitãti speciale ca: idealismul de neînvins, simt artistic, geniu (arc). Se spune îndeobste cã aceste calitãti sunt înnãscute - sau nu sunt deloc. O lance trebuie sã fie întotdeauna atentã la obstacolele din drumul sãu, cãci pericolul decãderii este foarte prezent în activitãtile sale.

Compatibilitate cu alte arme:

Lance - Briceag:

Briceagul nu cunoaste lancea, care îi e usor antipaticã.

Lance - Pumnal:

Pumnalul e fascinat de personalitatea lancei, dar aceasta desi amabilã si întretinând relatia dintre ei în folos propriu, nu e tentatã de pozitia pumnalului, nici chiar atunci când decade.

Lance - Cutit:

Cutitul îsi manifestã gelozia fatã de lance prin numeroasele familiarisme pe care si le permite.

Lance - Pumnal Arab:

E mereu prin preajma lancei, care il acceptã pentru cã o amuzã, dovedind însã multã prudentã în raporturile cu el.

Lance - Buzdugan:

Între ei relatiile pot avea (dacã existã) când un aer de antipatie, când de plictisealã - dupã cum se impune fiecare în fata celuilalt.

Lance - Ghioagã Tãrãneascã:

Se plac unul pe celãlalt, lancea reconfortãlalt, lancea reconfortãlalt, lancea reconfortându-se în prezenta ghioagei tãrãnesti, iar aceasta gãsind compania lancei ca fiind foarte interesantã.

Lance - Toporiscã:

Îi uneste mult specificul comun al profesiilor lor, dar îi desparte pe alocuri aerul usor superior al lancei.

Lance - Lant:

Lãncile prea terestre ajung întotdeauna lanturi, cãci banii sunt o tentatie permanentã pentru ele. În cadrul relatiei foarte bune dintre aceste douã arme lantul aduce un cont solid în bancã, iar lancea blazonul.

Lance - Sabie:

Sabia ajunge usor lance, dacã se instruieste. În general se respectã reciproc si sunt foarte prevenitoare una fatã de cealaltã.

Lance - Prastie:

Existã o bunã compatibilitate între ele.

Lance - Arc:

Arcul eclipseazã lancea, cãci se aflã ambii pe tãrâm spiritual, unde arcul este în mod clar superior. Un arc poate fi mai întâi lance în ascensiunea sa.

Alte informatii zodiacale:

Instructiuni de folosire Horoscop Arab - Mod de folosire ZODIACZodiac Arab: ARCULZodiac Arab: PRASTIAZodiac Arab: LANCEAZodiac Arab: SABIAZodiac Arab: LANTULZodiac Arab: TOPORISCAZodiac Arab: GHIOAGA TARANEASCAZodiac Arab: GHIOAGA DE FIER (BUZDUGANUL)Zodiac Arab: PUMNALUL ARABESCZodiac Arab: CUTITULZodiac Arab: PUMNALULZodiac Arab: BRICEAGUL

Recomandarile zilei

  • Investiti in agricultura si in terenuri agricole. Vor veni vremuri grele.

Urmariti-ne pe Facebook